Jole

U čast Jovane Sretenović
International id: HD212082
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 21' 53,03'' -09° 36' 38,9''
Ne mogu da ti skinem zvezdu sa neba, ali mogu tvoje ime da upišem u njih