Miloš

U čast Miloša Ristića
International id: HD15954
Constellation - Aries
koordinate: 02h 34' 23,47" +19° 59' 05,2"
Dobro znaj da uvek tu sam ja.