Anika Cakić

U čast Anike Cakić
International id: HD15717
Constellation - Aries
koordinate: 02h 32' 12,15'' +22° 00' 25,1''
Zvezda Anika je rođena i ona je daleko iznad nas. A ti, svete, vidi šta ćeš...