Bata Ujka

U čast Zorana Škodrića
International id: HD17221
Constellation - Aries
koordinate: 02h 46' 20,30" +18° 50' 16,6" Ne mogu da ti skinem sve zvezde sa neba, ali jedna je sada samo tvoja.