Mima F.V.M.M.S

U čast Mirjane Stanković
International id: HD73707
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 40' 27,43" +21° 07' 25.2"
Ne mogu ti skinuti zvezdu sa neba, al mogu tvoje ime da upišem u njih da mi večno sijaš