TAJA

U čast: Tatjane Soro
International id: HD199324
Constellation - Capricornus
koordinate: 20h 56' 56,63" -17° 31' 02.4"
Sada znaš do koje zvezde te volim.