Aki Afrika

U čast Aleksandre Stanić
International id: HD201406
Constellation - Capricornus
koordinate: 21h 09' 51,72'' -18° 33' 37,1''
Uvek sijaš kao da si u rodu sa zvezdama, zato zaslužuješ svemir kao suvenir.