Mila Stefanović

U čast Mile Stefanović
International id: HD54294
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 09' 17,51" +23° 38' 23,0"
Hvala ti „zvezdo“ što si baš u moje krilo pala i što mi svaki dan činiš posebnim