Ma Ki

U čast Kijačić Marka
International id: HD50634
Constellation - Gemini
koordinate:07h 06' 46,28" +23° 14' 00,8"
za tebe ako treba i zvezde sa neba :)