Ana Milanović

U čast Ane Milanović
International id: HD59685
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 32' 02,10' +23° 57' 42,7''
Ni ovo nije dovoljan dokaz moje ljubavi