Sanja

U čast Sanje Stojanović
International id: HD57107
Constellation - Gemini
koordinate: 07h 20' 46,19' +23° 37' 50,5'
Ne mogu da ti skinem zvzede, ali mogu tvoje ime da upišem u njih.