Milovan

U čast Milovana Stevanovića
International id: HD92604
Constellation - Leo
koordinate:10h 41' 41,58" +10° 44' 22,3"
Neka te svaki pogled ka nebu podseti da se među milionima zvezda nalazi i zvezda sa tvojim imenom