Jasna

U čast Jasne Stević
International id: HD94163
Constellation - Leo
koordinate: 13h 52' 13,79" +13° 05' 56,2"
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu jednoj dati tvoje ime.