GORAN

U čast Gorana Berlovana
International id: HD132310
Constellation - Libra
koordinate: 14h 58' 52,76" -15° 26' 10.9"
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih