Colja

U čast: Sanje Colje
International id: HD182286
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 25' 04,10'' -29° 18' 33,0''
Sve ove zvezde niko ni čita bolje od Tebe