°

ALEKS

U čast: Aleksandre Obradović
International id: HD179669
Constellation - Sagitarius
koordinate: 19h 14' 36,42" -29° 49' 52,3"
Nina, zauvek ću biti tvoja zvezda na nebu. Voli te najviše na svetu mama.