Petra Ličanin

U čast: Petre Ličanin
International id: HD151635
Constellation - Scorpio
koordinate: 16h 49' 35,11" -25° 04' 19,6"
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih