SAŠA79SML.

U čast Saše Paunovića
International id: HD152071
Constellation - Scorpio
koordinate: 16h 52' 16,07' -25° 36' 02,2''
Ti mene ženče, ja tebe mužiću. Od početka i zauvek.