Natalija

U čast Natalije Obrenovic
International id: HD29884
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 43' 00,25" +15° 29' 25,5"
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih