Vladeta2104

U čast Vladete Simovića
International id: HD29778
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 42' 04,67" +14° 19' 35,5"
Ja ću stajati sa strane i voleti te više od svih .