Sasa

U čast Saše Ilijevskog
International id: HD285750
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 21' 58,85" +15° 47' 05.8"
Ne mogu da ti skinem zvezdu ali mogu tvoje ime da upisem u njih.