MOJE SVE

U čast Marka Popovića
International id: HD29420
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 38' 39,30'' +17° 24' 29,1''
Moje sve, zauvek!