Okić

U čast Bojana Golubovića
International id: HD29298
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 37' 31,74'' +14° 18' 07,3''
Za tebe koji zaslužuješ SVE(T).