Aki

U čast Aleksandre Sarić
International id: HD30284
Constellation - Taurus
koordinate: 04h 16' 49,40'' +16° 18' 05,7''
17.02.2021. je najsjanija zvezda zaspala u tvome oku.