Nikola Ristić

U čast Nikole Ristića
International id: HD117178
Constellation - Virgo
koordinate: 13h 28' 42,28'' -04° 27' 56,1''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu Tvoje ime da upišem u njih