Miloš Čavić

U čast Miloša Čavića
International id: HD118776
Constellation - Virgo
koordinate: 13h 39' 05,57' -03° 13' 57,7''
Mali podsetnik da možeš sve što poželiš