Dinja

U čast: Sandre Siladjev
International id: HD211719
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 19' 17,70'' -10° 47' 24,9''
Niko kao Ti ne ume da otera tugu i da snagu za dalje.