Violeta

U čast Violete Milosavljević
International id: HD211518
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 17' 50,26" -09° 44' 31,0"
Ne možemo da ti skinemo zvezdu, ali možemo Tvoje ime da upišemo u njih