Nikiga

U ime ljubavi između Igora i Nine
International id: HD213723
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 33' 41,10" -10° 31' 15,7"
Mi smo vam skinuli zvezdu sa neba, a vi je čuvajte!!!