Katarina Radulović

U čast Katarina Radulović
International id: HD213216
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 30' 03,15" +11° 12' 12,9"
Nasa ljubav je večna, naša zvezda sja, naša ljubav sja, naša zvezda je večna.