Helena Bijelić

U čast Helene Bijelić
International id: HD212446
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 24' 30,92" -11° 09' 23,8"
Dedina kraljica celog Univerzuma