SOKA

U čast Soke Raut
International id: HD212851
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 27' 27,97" -12° 16' 17,7"
Malo je i zvezdu sa neba kad bih Ti skinula.