Fortuna aura

U čast Uglješe Bodrože
International id: HD211761
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 19' 36,71" -09° 48' 03,3"
Smeško, ne mogu da ti skinem sve zvezde sa neba, ali jedna je sada samo tvoja.