Ljubica Veštica Vladušić

U čast Ljubice Vladušić
International id: HD210735
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 12' 39,26'' -11° 24' 40,4''
„Prijatelj je onaj koji te poznajte kakav stvarno jesi, shvata šta si prošao, prihvata šta si postao i uvek ti dopušta da rasteš.“ Hvala ti sto si moj prijatelj. Volim te.