Aleksandar Saša Radmilo

U čast Aleksandra Saše Radmila
International id: HD213066
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 29' 04,91'' -09° 44' 28,2''
Mojoj najsjajnijoj zvezdi, ,,za mnogaja ljeta“...