ME D.A.

U čast Dragane Andrić
International id: HD214572
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 39' 16,03" -10° 01' 40,1"
Gledao sam čoveka koji je hteo da dohvati zvezde. Svi su mu se smejali, a ja sam mu merdevine držao