Aneta

U čast Anete
International id: M73-TYC5778-802-1
Constellation - Aquarius
koordinate: 20h 58' 56,77" -12° 38' 30,3"
"Šta možeš biti na Zemlji, Zvezdo moga neba!?" Mama