Irina

U čast Irine Topalović
International id: HD211748
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h  19'  26,01' -08° 30'  22,0''
Ne mogu da ti skinem zvezdu, ali mogu tvoje ime da upišem u njih