Тијана

У част Тијане Деспотовић
International id: HD211673
Constellation - Aquarius
координате: 22h 17' 24,08'' -11° 16' 14,8''
Ни једна не светли као твој осмех и очи.