Sokoj

U čast Batanjski Vuka
International id: HD211630
Constellation - Aquarius
koordinate: 22h 18' 35,62'' -12° 05' 31,5''
Na našem nebu ti si najsjajnija zvezda. Mama i tata.