PajiCo

U čast Pavla Radanovića
International id: HD16423
Constellation - Aries
koordinate: 02h 38' 37,33" +19° 43' 39.6"
Ti si sve što ja nikada nisam znala da želim.