LAVNC

U čast Luke Zdravkovića
International id: HD16646
Constellation - Aries
koordinate: 02h 40' 33,08'' +18° 35' 59,2''
Gde god da odeš, i šta god da bude, uvek će biti naša zvezda gore!