Ljubketa

U čast Bojana Vusašinovića
International id: HD15014
Constellation - Aries
koordinate: 02h 25' 39,76'' +19° 33' 53,8''
U čast tvoju imenovah zvezdu ovu, da mogu spustila bih ti je na dlan pa poželela srećan rođendan!