Čudo Ljubavi

U ime ljubavi prema Ivanu
International id: HD14877
Constellation - Aries
koordinate: 02h 24' 39,77'' +22° 26' 01,9''
Ivanu, Ljubavi mojoj jedinoj