Života

U čast Dragane Barbić
International id: HD14595
Constellation - Aries
koordinate: 02h 22' 06,62' +22° 52' 24,9''
"Sumnjaj da l’ su zbilja sjajne zvezde ove,
sumnjaj da li sunce zna putanju svoju,
sumnjaj da li laž se istinom ne zove
al' u ljubav nikad ne posumnjaj moju."
Hamlet