Maja (Gazivoda) Jovanović

U čast Maje (Gazivoda) Jovanović
International id: HD15976
Constellation - Aries
koordinate: 02h 34' 34,10'' +21° 41' 31,4'' Neka tvoj sjaj bude večan.