Momčilo

U čast Momčila Lačkovića
International id: HD15535
Constellation - Aries
koordinate: 02h 30' 30,62'' +20° 18' 52,0'' Da i dalje tvoj sjaj obasjava puteve naše, kao i do sada.