Vesna

U čast Vesne Lačković
International id: HD14609
Constellation - Aries
koordinate: 02h 22' 04,96'' +20° 29' 14,5' Da i dalje tvoj sjaj obasjava puteve naše, kao i do sada.