Nadja

U čast: Nataše Ilin
International id: HD73210
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 37' 46,76'' +19° 16' 02,0''
Da se dobre uloge nižu kao zvezde na nebu