Lana Cogoljević

U čast: Lana Cogoljević
International id: HD75899
Constellation - Cancer
koordinate: 08h 53' 20,61" +19° 19' 19,8"
Od kada si se rodila, naš život je dobio novo Sunce oko kog se sve okreće